Classes / Homework

5th Grade 3 Classes
MS- Bible 6 Classes
MS- History 6 Classes
MS- Journalism 1 Class
MS- Language Arts 6 Classes
MS- Math 8 Classes
MS- Robotics 1 Class
MS- Science 6 Classes
MS- Spanish 2 Classes
MS- STEM 7 Classes